Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


Dla zwolnienia obdarowanego z podatku od spadków i darowizn konieczne spełnienie formalności

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

Zgodnie z najnowszym orzecznictwem NSA ( III FSK 516/21) oświadczenie darczyńcy o tym, że przekazał komuś darowiznę, nie zastąpi formalnego zgłoszenia obdarowanego, który chce skorzystać z pełnego zwolnienia podatkowego. Oznacza to, że dla zachowania prawa do zwolnienia z podatku od darowizny obdarowany winien jest dochować wymaganych formalności (złożyć stosowny druk SD- Z2 ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH) w przewidzianym prawem terminie do 6 miesięcy od dnia nabycia. Nie jest wystarczające złożenie zwykłego oświadczenia wiedzy