Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


Zmiany w kpc dotyczące „frankowiczów”

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

W najbliższym czasie planowane są dalsze, zmiany kodeksu postępowania cywilnego, które będą mieć wpływ na spory „frankowiczów” z bankami.

Znaczącą zmiana ma być właściwość miejscowa sądów w sprawach „frankowiczów”, która zostaje ograniczona do sądów właściwych przez wzgląd na miejsce zamieszkania powoda występującego przeciwko bankowi.

Zmianie ulegnie też maksymalna wartość przedmiotu sporu kwalifikująca sprawę do sądu rejonowego. Obecnie sądy rejonowe rozpatrują sprawy do 75 tys. zł (wps), po zmianach będzie to kwota 100 tys. zł.

Poza tym pozwany bank zostanie zobowiązany do podania argumentów na swoją korzyść już w odpowiedzi na pozew, co skróci czas trwania sporu.

Dalej przestaną być stosowane tzw. zażalenia poziome, przyznanie kredytobiorcy zabezpieczenia roszczeń skargi na decyzję sądu okręgowego będzie rozpatrywał sędzia II instancji.