Zakres usług kancelarii

Zakres usług


Kancelaria specjalizuje się w sprawach dotyczących:

prawo medyczne

 

 • obsługa podmiotów leczniczych w zakresie ich organizacji oraz kontraktowania
 • przygotowywanie umów
 • obrona przed roszczeniami pacjentów

kredyty frankowe

 • kalkulacja należności dochodzonych z tytułu umów kredytowych indeksowanych i denominowanych w CHF
 • reprezentacja w procesach z bankami
 • reprezentacja w sprawach u unieważnienie oraz „odfrankowienie” umów o kredyt bankowy w CHF

prawo budowlane

 • przygotowywanie umów z zakresu procesu budowlanego
 • prowadzenie procesów w sprawach budowlanych
 • reprezentacja w mediacjach
 • reprezentacja przed KIO

prawo administracyjne

 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych i zażaleń
 • reprezentacja przez sądami administracyjnymi
 • dochodzenie odszkodowań od organów administracji państwowej i samorządowej

umowy deweloperskie

 • ocena umów deweloperskich
 • sprawdzanie deweloperów
 • zgłaszanie wierzytelności nabywców lokali mieszkalnych i ich reprezentacja w postępowaniu upadłościowym dewelopera

prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • zgłaszanie wierzytelności i sprzeciwów
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
 • upadłość konsumencka

zamówienia publiczne

 • reprezentacja przed KIO
 • sporządzanie odwołań

prawo spółek

 • zakładanie spółek handlowych
 • przekształcenia spółek (podział, łączenie)
 • likwidacja spółek

naruszenie uczciwej konkurencji

 • dochodzenie odszkodowań
 • dochodzenie tzw. „półkowego”

prawo nieruchomości

 • reprezentowanie przed Urzędami Wojewódzkimi w sprawie podlegania nieruchomości pod działanie dekretu o reformie rolnej
 • odwołania od decyzji o podleganiu nieruchomości pod działanie Dekretu PKWN
 • dochodzenie zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
 • odszkodowania w związku ze zmianą planu zagospodarowania
 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie nieruchomości
 • podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste
 • sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność

Oferujemy porady prawne, uczestnictwo w spotkaniach, mediacjach, reprezentację w procesach, stałą obsługę prawną.