Zespół kancelarii

Zespół


Radca Prawny Izabela Skonieczna – Powałka

tel.: +48 71 350 49 44

e-mail: izabela.skonieczna@kancelariaskonieczna.pl

Jest absolwentką Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu  Wrocławskiego, członkiem OIRP we Wrocławiu. Od 2000 r. wykonuje zawód prawnika, w tym  od 2004 r. jako radca prawny. Od wielu lat związana jest umowami o  stałą obsługę prawną ze spółkami z branży  budowlanej (budowa dróg), produkcyjnej, medycznej.

Biografia:zespół kancelarii Wrocław

Prowadzi duże procesy budowlane (także oparte na FIDIC) oraz procesy odszkodowawcze. Nadto, od 10 lat  świadczy kompleksową pomoc  prawną w zakresie prawa upadłościowego – przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, reprezentacja syndyków, działania na rzecz wierzycieli.  Zajmuje się też dochodzeniem wierzytelności, a także reprezentowaniem osób fizycznych i przedsiębiorców w sprawach administracyjnych i podatkowych  przez SKO i WSA.

W kręgu szczególnych zainteresowań radcy prawnego Izabeli Skoniecznej –  Powałki leżą sprawy z zakresu prawa pracy oraz gospodarki nieruchomościami (zniesienie współwłasności, podwyższenie opłat za użytkowanie wieczyste, zasiedzenie). Radca prawny Izabela Skonieczna – Powałka specjalizuje się też w  prawie zamówień publicznych reprezentując wykonawców w postępowaniach przed KIO, jak i udzielając porad prawnych na etapie składania ofert.

Radca prawny Izabela Skonieczna – Powałka uczestniczy także w badaniach due delligence, a także przeprowadza likwidacje podmiotów gospodarczych. Prowadzi także szkolenia dla przedsiębiorców w sprawach z zakresu zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.

Jest autorem szeregu publikacji, m.in. z zakresu inwestycji publicznych, prawa upadłościowego, prawa budowlanego.

Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

tel.: +48 604 118 878

e-mail: kancelaria.skonieczna@gmail.com

Jest absolwentką Wydziału  Prawa i Administracji Uniwersytetu  Wrocławskiego kierunku PRAWO a także kierunku ZARZĄDZANIE I MARKETING. Od 2002 r. wykonuje zawód prawnika. Po ukończeniu aplikacji w 2011r. uzyskała tytuł radcy prawnego. Doradzała przedsiębiorcom działającym w takich dziedzinach jak restrukturyzacja wierzytelności, pośrednictwo finansowe, działalność leasingowa, działalność developerska.

Biografia:zespół kancelarii Wrocław

Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów niemieckojęzycznych (oddziały firm niemieckich i austriackich, filie podmiotów zagranicznych, zaangażowanie kapitału niemieckiego i austriackiego). Świadczy kompleksową pomoc w zakresie działalności tych podmiotów w Polsce (rejestracja działalności, prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej, tłumaczenia, reprezentacja w stosunku do kontrahentów w Polsce).

Współpracuje z notariuszami w Niemczech. Zajmuje się obsługą podmiotów prowadzących działalność developerską, a także podmiotów z branży budowlanej, pośrednictwa finansowego  oraz firm informatycznych. Radca prawny Agnieszka Skonieczny uczestniczy w realizacji projektów unijnych, takich jak program JEREMIE w ramach Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego (opracowywanie niezbędnej dokumentacji, doradzanie w ramach sporządzania wniosków). W ramach działalności pro bono, angażuje się w tworzenie struktur formalno-prawnych dla działalności sportów jeździeckich, w tym związanych z hipoterapią. Jest członkiem wspierającym Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Klub Jazdy Konnej GZEL Rybnik”.