Doświadczenie kancelarii

Doświadczenie


Radca Prawny, odszkodowania

Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań od zakładów ubezpieczeń, jak i w postępowaniu sądowym. Osobiście reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących odszkodowań związanych z uchwaleniem i zmianą planów miejscowych, odszkodowań za wypadki komunikacyjne, błędy medyczne, nienależyte wykonanie umowy i z tytułu czynów niedozwolonych

Prawnik, prawo nieruchomości

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi zniesienia współwłasności nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste, opłaty adiacenckie, przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących sposobu użytkowania nieruchomości, a także przed Sądami Administracyjnymi w sprawach dotyczących decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę

Radca prawny, prawo budowlane

Kancelaria oferuje klientom korporacyjnym i indywidualnym porady w zakresie prawa budowlanego. Sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi do sądów administracyjnych dotyczące pozwolenia na budowę, rozbudowę, rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych. sporządzanie umów dotyczących procesu budowlanego

Kancelaria, sprawy pracownicze

Reprezentujemy Klientów w szczególności w sprawach dotyczących odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, w sprawach zwolnień grupowych oraz w sprawach o nadgodziny, a także w sprawach zakazów konkurencji.

 

Kancelaria, windykacja

Posiadamy doświadczenie w zakresie dochodzenia zapłaty zaległych należności na etapie przedsądowym, jak i sądowym oraz egzekucyjnym

 

Radca Prawny, środki Unijne

Kancelaria doradza w sprawach związanych z pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej dla mśp, opiniuje dokumenty i projekty związane z udziałem w programach pomocowych takich jak dofinansowanie ze środków Funduszy Powierniczych w ramach programu JEREMIE

 

Radca Prawny, kredyty frankowe

Kancelaria doradza w sprawach kredytów frankowych w zakresie kalkulacji należności dochodzonych od banku w związku z zawarciem umowy o kredyt indeksowany i denominowany do CHF, reprezentuje klientów w postępowaniach godowych oraz sporach sądowych z bankami dotyczących kredytów frankowych