Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


ubezpieczenia społeczne wspólników w wieloosobowych spółkach z o.o. w świetle uchwały SN z dnia 21.02.2024r. (III UZP 8/23), wspólnicy iluzoryczni

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

Dotychczasowe wątpliwości Sądów dotyczące ubezpieczenia społecznego wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkach wieloosobowych mogą zostać rozwiane w związku z zapadłą w dniu 21.02.2024r. uchwałą Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (III UZP 8/23).

Najnowsza Uchwała SN odpowiada na pytanie Sądu: „​Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych?

W odpowiedzi SN wyjaśnił, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 1230). Sąd Najwyższy przesądził o tym, że definicja spółki jednoosobowej jest jasno określona w kodeksie spółek handlowych i nie powinno dochodzić do sytuacji, gdzie w obrocie prawnym istnieje jasna oraz precyzyjna definicja spółki jednoosobowej, a która to jest modyfikowana przez organ rentowy jedynie na potrzeby wydawania negatywnych decyzji. Brak jest bowiem uzasadnienia do tworzenia pozaustawowych definicji oraz norm prawnych wpływających na sytuacje ubezpieczonych, takich jak wspólnicy iluzoryczni.