Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


Niewskazanie osoby kierującej pojazdem – uprawnienia Straży Miejskiej

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

W dniu 30 września 2014r. Sąd Najwyższy podjął ważną dla wszystkich kierowców oraz właścicieli pojazdów Uchwałę w składzie 7 sędziów (moc zasady prawnej) w sprawie o sygn. akt I KPZ 16/14, zgodnie z którą Straż Miejska może kierować do sądów wnioski o ukaranie właścicieli pojazdów, którzy nie wskazali, kto kierował pojazdami w chwili popełnienia wykroczenia przekroczenia dopuszczalnej prędkości. W ten sposób SN uciął dyskusję w tej sprawie i kontrowersje wokół uprawnień organów uprawnionych do kierowania wniosków o ukaranie do sądów, po ostatniej nowelizacji Ustawy prawo o Ruchu Drogowym oraz Ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia z dnia 29 października 2010 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1466). Część Sądów stała bowiem na stanowisku, iż uprawnienia do kierowania wniosków o ukaranie należą tylko i wyłącznie do Policji. Sąd Najwyższy uznał jednak, iż Straż Miejska ma uprawnienia do kierowania do sądów wnioski o ukaranie właścicieli pojazdów, którzy odmawiają wskazania kierującego, argumentując głównie, iż taką wykładnię przepisów uzasadniają względy ekonomiczne i racjonalne oraz cel ustawodawcy do odciążenia Policji w sprawach dotyczących fotoradarów.