Informacje prawne kancelarii

Informacje prawne


Kiedy środki na rachunku bankowym są wolne od zajęcia

radca prawny Agnieszka Skonieczny

sporządziła:
Radca Prawny Agnieszka Skonieczny

Na podstawie Artykułu 54 ustawy Prawo bankowe rachunki osób fizycznych mają tzw. „przywilej kwoty wolnej od zajęcia”. Oznacza on, iż środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych i terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby są wolne od zajęcia do wysokości tzw. kwoty wolnej, której wysokość to trzykrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Kwota wolna stanowi ochronę jednorazową i przysługuje w tej samej wysokości bez względu na liczbę współposiadaczy zajętego rachunku. Podkreślić należy, że przywilej kwoty wolnej nie dotyczy rachunków prowadzonych na rzecz działalności gospodarczej.